O nama

Revizorsko društvo Syskopos – Croatia d.o.o. Rijeka osnovano je u rujnu 1993. godine.

Upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci pod MBS 040046243 s temeljnim kapitalom od 22.800 kn koji je uplaćen u cijelosti.
Od svog osnutka posjeduje dozvolu za rad, prije pri Ministarstvu financija Republike Hrvatske a sada Hrvatske revizorske komore.
Upisano je u Registar revizorskih društava pod registarskim brojem 100000770.

Revizija

Revizija je postupak ispitivanja valjanosti, potpunosti, vjerodostojnosti i zakonitosti određenih podataka i procesa unutar poduzeća. Najčešće se pod pojmom revizija smatra ispitivanje realnosti financijskih izvještaja poduzeća, zakonitosti poslovanja te ocjena računovodstvenih kontrola, a sve u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima.

Računovodstvo

Računovodstvo se bavi zapisom svih financijskih transakcija koje se dogode u jednoj poslovnoj organizaciji.

Savjetovanje

Savjetovanje obuhvaća porezno, računovodstveno i financijsko savjetovanje. Uključuje informacije o poreznim propisima i zakonima, pravovremenu obavijest o promjenama zakona i regulativa.

Naše usluge

Usluge financijskih analiza i kontrole

Procjene vrijednosti poduzeća, due diligence

Revizija projekata EU, Revizija financijskih izvještaja

Revizije po zakonu o trgovačkim društvima

- Revizija osnivanja trgovačkog društva

- Revizija povećanja temeljnog kapitala ulozima

- Revizija pripajanja i spajanja

- Revizija podjele

- Revizija preoblikovanja

- Posebna revizija radi ispitivanja radnji provedenih u osnivanju društva, ispitivanja vođenja poslova te mjera poduzetih za povećanje ili smanjenje temeljnog kapitala.

- Posebna revizija financijskih izvještaja radi zaštite manjine

- Revizija poduzetničkih ugovora

- Ispitivanje izvješća uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvom

- Revizija priključenja

- Revizija otpremnine

Računovodstvo, Računovodstveno i financijsko savjetovanje

Pružamo usluge savjetovanja o primjeni propisa s područja računovodstva i financija i važećih računovodstvenih standarda koji se primjenjuju u Hrvatskoj.

Pružamo usluge računovodstva malih i srednjih poduzeća.

Porezno savjetovanje

Pružamo usluge savjetovanja i primjeni Zakona o porezu na dobit, Zakona o porezu na dohodak, Zakona o porezu na dodanu vrijednost, Zakona o posebnim porezima te pod zakonskih akata iz područja poreza.

Kontaktirajte nas već danas!

Revizija bi trebala biti u interesu vlasnika poduzeća te se vrši primarno sa svrhom zaštite vlasničkih interesa.

Nazovi

Reference

Budući da je diskrecija jedna od naših ključnih smjernica i načelo Kodeksa profesionalne etike, ovdje nećemo posebno isticati naše klijente. No možete biti sigurni da ste u pravim rukama, budući da već dugi niz godina radimo za iste dovoljno uspješne klijente u regiji i šire.

Kontakt

Omogućite si profesionalnu podršku u računovodstvu i reviziji.